DISCOGRAPHY

Album

  • frei aber einsum
    The long-awaited debut CD with Seiji Okamoto and Kyohei Sorita on the piano!
    frei aber einsum
    RELEASE 2021/06/02
    詳細はこちら