INFORMATION

2024.02/28

Kyohei Sorita & JNO Concert Tour 2024 – List of encore pieces

◆February 10 (Tochigi)
Mozart: Duo for Violin and Viola No.1 in G major KV423, the 2nd movement “Adagio”
(Violin: Seiji Okamoto, Viola: Tomohiro Arita)
Chopin: Mazurka Op.56-2 (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 11 (Yamagata)
Mozart: Sonata for Fagotto and Cello in B-flat major KV292, the 3rd movement “Rondo, Allegro”
(Fagotto: Kenichi Furuya, Cello: Yuya Mizuno)
Grieg: Wedding Day in Troldhaugen (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 12 (Ibaraki)
Poulenc: Trio for Oboe, Fagotto and Piano, the 2nd movement “Andante”
(Oboe: Kanami Araki, Fagotto: Yohta Minakami, Piano: Kyohei Sorita)
Chopin: Minute Waltz (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 14 (Osaka)
Mozart: Flute Quartet No. 4 in A major KV298, the 3rd movement “Rondo, Allegretto grazioso”
(Flute: Eiko Yagi, Violin: Seiji Okamoto, Viola: Tomohiro Arita, Cello: Kenji Sasaki)
Mozart: Turkish March (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 15 (Kochi)
Mozart: Oboe Quartet in F major KV370, the 3rd movement “Rondeau” (Allegro)
(Oboe: Kanami Araki, Violin: Ryota Higashi, Viola: Kenshi Nagata, Cello: Kenji Sasaki)
Chopin: Waltz No. 4 Op. 34-3 (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 16 (Ehime)
Mozart: String Quartet No. 3 in C major KV515, the 4th movement “Allegro”
(1st Violin1: Yuki Ishihara, 2nd Violin: Yukiko Uno, 1st Viola: Nanako Tsuji,  2nd Viola: Tomohiro Arita,  Cello: Keisuke Morita)
Schumann: Traumerai(Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 17 (Aichi)
Ravel: String Quartet in C major, the 2nd movement “Assez vif, très rythmé”
(1st Violin: Seiji Okamoto, 2nd Violin: Yukiko Uno, Viola: Tomohiro Arita, Cello: Keisuke Morita)
Schumann=Liszt: Widmung (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 18 (Hyogo)
Ravel: Duo for Violin and Cello, the 4th movement “Vif, avec entrain”
(Violin: Seiji Okamoto, Cello: Yuya Mizuno)
Mozart: Turkish March (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 20 (Tokyo)
Mozart: “Musical Joke” KV522, the 4th movement “Presto”
(1st Horn: Yuka Bando, 2nd Horn: Yu Suzuki, 1st Violin: Seiji Okamoto, 2nd Violin: Kaoru Oe , Viola: Tomohiro Arita, Contrabass: Ken Otsuki)
Schumann: Traumerai(Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 22 (Saitama)
Poulenc: Sonata for Clarinet and Bassoon, the 1st movement “Très rythmé”
(Clarinet: Alessandro Beverari, Fagotto: Kenichi Furuya)
Chabrier: Scherzo-Valse (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 24 (Tokyo)
Mozart: Flute Quartet No. 1 in D major KV285, the 3rd movement “Rondeau”
(Fluate: Eiko Yagi, Violin: Ryota Higashi, Viola: Kenshi Nagata, Cello: Keisuke Morita)
Grieg: Wedding Day in Troldhaugen (Piano: Kyohei Sorita)

 

◆February 26 (Tokyo)
Mozart: Clarinet Quintet in A major KV581, the 2nd movement “Larghetto”
(Clarinet: Alessandro Beverari, 1st Violin: Kaoru Oe, 2nd Violin: Ryota Higashi, 2nd Violin: Seiji Okamoto, Viola: Kenshi Nagata, Cello: Yuya Mizuno)
Schumann=Liszt: Widmung (Piano: Kyohei Sorita)